BLOGS

Betekenis van werken

Werken vanuit een betekenis in je werk in 2018 is voor veel mensen een uitdaging. Niet alleen waarom je werkt, maar vooral wat het betekent is de vraag. Wat komt er uit je handen? Wat veroorzaakt het? Wat is het gevolg? Dergelijke vragen zijn veel confronterender dan het soms eenvoudiger wegdenkende waarom jij het allemaal doet. Welke stappen zet je? Wat is de opbrengst? Niet in economische zin, maar in wat we massaal ‘purpose’ zijn gaan noemen.


het verbeteren van de wereld

Ik heb ooit gesteld: stel dat de enige en enkele missie van een organisatie of bedrijf het verbeteren van de wereld is, wat betekent dat dan voor de dagelijkse praktijk? Dat zou een mooie practice case opleveren. Alles en iedereen binnen het bedrijf staan alleen ten dienste van dat ene doel. De purpose van ons werk - van onze individuele 82.000 uur die we aan werk kunnen besteden - is het beter maken van de wereld. 


maslow 2.0

Iedereen kent wel de piramide van Maslow — je begint onderaan met het verzamelen van voedsel en veiligheid en langzaam klim je naar boven. Helemaal bovenaan is — wat Maslow noemde — de zelfverwerkelijking. Iets wat ik nu ‘samenvallen met je hele mens-zijn’ noem. Maar ik verschil met Maslow op twee zaken.