ertoe doen - de workshop

We zoeken allemaal naar betekenis. In leven en werk. Niets is namelijk zo doelloos als doelloos leven en werken. Je wilt ertoe doen. Niet per se belangrijk zijn, maar wel ertoe doen. Betekenisvol zijn. Bijdragen. Je talent inzetten. Misschien wel iets voor de wereld betekenen. Of voor je omgeving.

 

Ik heb het boek ‘Ertoe doen’ geschreven met met al die verhalen in mijn achterhoofd over wat en hoe, maar vooral wie? Wie is het die ertoe doet? Wat is het verlangen? Wat is de drijfveer? Wat is de wil-tot-betekenis?

 

In het boek een eenvoudig model - de Cirkel van Betekenisvol Leven dat de basis is voor het traject -  van weten, erkennen, kunde naar compassie. Elke fase nemen we door met anekdotes, verhalen, voorbeelden, maar ook met eigen inzichten en vragen van mensen in de groep. 

 

Ik ga in deze workshop in vier verschillende fasen met 'Ertoe doen' aan de slag. Elke fase heeft een eigen thema en kleur. In die vier fasen behandelen we niet alleen het boek, maar gaan we vooral ook met jouw vragen aan de slag.

 


het boek

De Cirkel van Betekenisvol Leven begint bij het weten, diep van binnen, het besef dat het leven waardevol genoeg is om er voluit alles uit te halen. Door het weten ook te erkennen, wordt het een eigen waarheid en krijgt het zichtbaarheid. Met jouw kunde kan het de vorm krijgen die jezelf verkiest om je weg te vinden zodat je uiteindelijk vanuit compassie kunt leven. Betekenis geven, impactvol maken, daar gaat de cirkel over die nooit stopt. In dit boek neem ik je mee op je eigen reis en hoop ik dat je geïnspireerd zal worden. Zodat je wereld er na het lezen anders zal uitzien.  


In het boek ‘Ertoe Doen’ verhaalt Ron van Es over zijn eigen zoektocht naar relevantie en betekenis. Hij is daarbij de gids die het onbekende pad al vaak heeft verkend, alle valkuilen en gevaren die hij is tegengekomen nauwkeurig in kaart heeft gebracht, voor hij ons op weg durft te sturen.

 

Dit boek is daarmee naast een spirituele reisgids ook een retrospectief op zijn eigen leven en een borging van zijn bevindingen. Alles lijkt op zijn plek te vallen, heeft zin gehad, was nodig om te komen waar hij graag wezen wilde.

 

Hij citeert losjes en onbevangen zijn helden, verhaalt over zijn eigen kleurrijke leven, vertelt allerhande anekdotes, citeert de groten der aarde, is soms zelfs een dichter om een en ander samen te vatten. En vertelt verhalen. Heel veel verhalen. Ongemerkt ga je met hem steeds dieper. Word je uitgenodigd je eigen tekortkomingen onder ogen te komen, je fouten toe te geven, mild te zijn naar jezelf, anderen open en zonder oordeel tegemoet te treden, een ieder te zien zoals die werkelijk is of zou willen zijn. Kwetsbaar te worden en daarmee steeds

krachtiger en zo boven jezelf uit te stijgen.

 

Ron maakt indruk. Is open, eerlijk en kwetsbaar. En altijd authentiek. Spaart zichzelf niet als dat zo uitkomt. Zoekend, op de tast, meanderend, ogenschijnlijk dolend, maar uiteindelijk altijd weer uitkomend daar waar hij wezen wilt. Waar het hem werkelijk om gaat. Wat hij ons wil vertellen. Duidelijk wil maken. De strakke indeling is daarbij zijn kompas.

 

Dit is een boek voor iedereen die voelt dat er stappen gezet moeten worden, maar nog niet helemaal weet hoe. Waar je moet beginnen. Wat je kunt verwachten. En wat het je uiteindelijk oplevert.

 

Bert Rorije

de info

De workshop heeft twee versies. Versie 1 is een dag waarin we de vier verschillende fasen van de Cirkel van Betekenisvol Leven doorlopen. In versie 2 hebben we meer tijd, en afhankelijk van vraag kiezen we voor twee tot vier dagen om samen alle kennis door te nemen en te ervaren.

 

Om de workshop voor te bereiden vraag ik je het boek te lezen. Je kunt het het boek ‘Ertoe doen’ aanschaffen (via YouBeDo). 

 

Ik werk met een kleine groep van maximaal 12 mensen; zo krijg je voldoende aandacht voor je eigen vragen en inzichten. Het hele traject is naast intensief ook zeer interactief.Begin met het eind in je hoofd.

Vertel je zelf hoe het afloopt.

Verbeeld je waar het eindigt,

zie eens waar het stopt.

 

Loop dan de weg terug

naar de eerste stap die je gaat zetten.

De eerste gedachte om in beweging te komen,

dat moment van ‘no return’.

 

Natuurlijk blijft het spannend

en beweeg je aarzelend je weg,

zoek je bevestiging en goedkeuring

ook al komt die maar zelden.

 

Maar met dat eind in je hoofd

weet je ook dat elke stap de goede is

en is elke dag niet zomaar een dag

maar een reis van onderweg.

de workshop

Het hele workshop bestaat uit vier verschillende fasen. 

 

Fase 1 - Weten

Niet-weten over je eigen betekenis, over het gaan van je eigen weg, betekent ook de moed hebben om te wachten. En te luisteren. Je toe te eigenen wat van jou is. Dat is in dat niet-weten misschien nog wel het moeilijkst. Je eigen stem, je eigen verhaal te horen. Te weten. Te leren weten in dat niet-weten.

 

Geraakt worden

Pijn voelen

Dieper weten

Verlangen

 

Fase 2 - Erkennen

 

Erkennen van jezelf kost moeite. Erkennen is dat je gaat staan en je mond opendoet. Stem geeft aan wat je wilt, of wat er gewild wordt. Dat vraagt om moed, want de angst afgewezen te worden of te falen, duwt je makkelijk weer terug. In dat erkennen geef je dus antwoord op de vraag. Welke vraag? Dat is aan jou. Door in het licht te gaan staan, zichtbaar te worden, komt die vraag vanzelf wel.

 

Stem geven

Moede vatten

Antwoorden

In het licht staan

 

Fase 3 - Kunde

 

Het is kunde die je gaat helpen om de discipline aan te wakkeren in jezelf, om je weg verder te gaan. Om een leven van betekenis te creëren. Het is de draad van Ariadne die je terugleidt uit je eigen doolhof waar je jouw monster hebt verslagen. Koester die rode draad van verleden naar heden naar de toekomst. Het zal een draad van betekenis blijken te zijn. En als je terugkeert, laat dan Ariadne - jezelf, want jij gaf die draad daar aan jezelf - niet in de steek. 

 

Doelen

Voorbereiden

Plannen

Actie!

 

Fase 4 - Compassie

 

‘De ander’ is de mens tegenover je. Iemand waar je een relatie mee hebt, mee begint, of die je op je weg ontmoet. ‘De ander’ is je collega, is een mede-mens in de trein, is een familielid, is een buurman. ‘De ander’ is je spiegel, is je irritatie, is je vijand, is de vreemde, is de onbekende. ‘De ander’ is degene die je ontmoet, leert kennen, voorbij gaat, die je tegenspreekt, anders is. 

 

Herkenning

Verbinden

Mededogen

Relaties
ERTOE DOEN

 

Jezelf bekend maken, is het meest kwetsbare moment van een mens. Die kwetsbaarheid komt mooi naar voren in het beroemde gedicht van Marianne Williamson:

 

‘Onze diepste angst,

is niet dat we onmachtig zouden zijn.

Onze diepste angst betreft juist

onze niet te meten kracht.

Niet de duisternis, maar het licht in ons

is wat we het meeste vrezen.’

 

Om de stem in ons, om het verlangen in ons te erkennen, is er moed nodig. Moed om in het licht te gaan staan. Uit de schaduw weg te lopen. Om het licht op ons te laten vallen. Ons kenbaar te maken. Hier sta ik. Dit is mijn verlangen. Dit is wat ik wil.

 

Om met zo’n verhaal naar buiten te komen, is kracht nodig. Om die stem achterna te gaan, is een stevig ‘waarom’ nodig. Waarom wil ik dit? Waarom wil ík dit? Waarom wil ik dít?

 

Het is de wetmatigheid van de Cirkel van Betekenisvol Leven - het weten, het durven erkennen, de wil voor het kundig maken en ten slotte leven vanuit compassie.

 

Weten. Het weten verwijst naar een intuïtief en innerlijk weten. Je kunt er niet om heen, hier wordt iets geraakt. Je weet het. Soms kom je daar achter door iets te lezen of te horen. Soms door een beeld van een kunstenaar te zien, of een film. Soms is een lied genoeg. Hoe dan ook, op dat moment wordt er iets wakker in je. Dat kan prima sluimerend zijn, niet iedereen hoeft een openbaring te ontvangen. Maar het laat je niet meer los. Weten roept ook vragen bij je op. Wat nu? Hoe nu? En vooral: waarom ik?

 

Erkenning. Het is een grote stap in je denken om erkenning te geven aan dat eerste gevoel van weten. Ben ik nou gek of mis ik iets? Nee, je bent niet gek, maar durf je dat ook tegen jezelf, en anderen, te zeggen? Erkennen betekent ook dat je ergens voor wilt gaan staan. Je komt in het volle licht en zoekt niet langer meer de schaduw. Je wordt gezien.

 

Kunde. Misschien wel de moeilijkste fase in de Cirkel van Betekenisvol Leven. Het is de fase van opleiding, leren, gereed maken. Het is ook de fase van wachten. Overdenken. Het is de kunde van het luisteren. Luisteren voor het handelen. Als een kip zonder kop gaan rondrennen is niet handig. Het weten en het erkennen is niet genoeg. Hoe nu verder? Dat verder vraagt natuurlijk om actie, op pad gaan, onderzoeken. Maar het vraagt vooral om de kunde je talenten te organiseren. Kunde vraagt dus om een plan. Wat te doen? Onderweg zul je daar veel aan hebben.

 

Compassie. Niets in de Cirkel van Betekenisvol Leven is bedoeld voor persoonlijke roem of rijkdom. Je bent hier om vanuit compassie te handelen. De vraag te stellen. Voor een ander te ondernemen. Compassie vraagt om een relatie. Zie je de ander? Ziet de ander jou ook? Alleen dan kan er gevraagd worden. Alleen dan kan er geleerd worden. Alleen dan kan er gehandeld worden. Alleen dan kan er ontvangen worden.

 Recensie van Ertoe doen in de media:

 

Het boek heeft vier delen: Weten, Erkennen, Kunde en Compassie. Elk deel bevat een inleiding, vier segmenten, een conclusie en een interview. In het deel Weten bijvoorbeeld, zijn de segmenten Geraakt worden, Pijn voelen, Dieper weten en Verlangen. Elk segment bevat vervolgens een aantal verhalen, gedichten en filosofische gedachten van de auteur zelf, quotes uit bekende en minder bekende boeken en van veel bekende denkers, en mythen. Het is een opvallende combinatie van structuur en abstractie.

 

Waar begint een ‘betekenisvol leven’? Bij het eerste segment van het eerste deel, Geraakt worden. Een schok, een ingrijpende gebeurtenis, uit een boek of film of zelf ervaren, raakt je. Je voelt gemis, verlangen of onrecht. Dan vind je de kracht om te doen wat je moet doen en wil doen.

 

Dat klinkt wat abstract, en gelukkig komt er een concreet voorbeeld: het welbekende verhaal van Chantal Engelen (Kromkommer). Ze startte Kromkommer om soep te gaan maken van doorgedraaide groenten.  Zo volgen er meer mooie voorbeelden.

 

Het tweede deel, Erkennen, gaat over daadwerkelijk iets gaan doen met je betekenisvolle idee. Jezelf uitspreken bijvoorbeeld, je angst overwinnen en je (afwijkende) boodschap verkondigen. Maar ook de moed vinden om door te gaan als het allemaal niet lijkt te lukken. Of de moed vinden alles op het spel te zetten.

 

Het derde deel, Kunde, is behoorlijk concreet, want gaat over Doelen stellen, Voorbereiden, Plannen en Actie. Het begint met een theorie over ons onbewuste van Roberto Assagioli en geeft daarna kleine brokjes informatie uit de bekende managementboeken van Malcolm Gladwell, Jim Collins, Angela Duckworth, Marcus Buckingham, etc, quotes van Einstein, Carl Jung, Paulo Coelho en Stephen Hawking, en Griekse en Indiaanse mythen. Dat klinkt als een ratjetoe, maar de brokjes worden verbonden door het betreffende thema. Het effect is overtuigend en inspirerend.

 

Het vierde deel, Compassie, gaat over Herkenning, Verbinding, Mededogen en Relaties. Hier komen onder (veel) andere de Bijbel, Boeddhisme, Taoïsme en Griekse en Romeinse denkers voorbij. Een mooi deel om wat langer op je in te laten werken.

 

Het boek is mooi uitgevoerd in de kleuren van de Cirkel van Betekenis. De schrijfstijl is filosofisch en verhalend, en door de vele quotes erg afwisselend.

Het belangrijkste inzicht dat ik opdeed was dat er heel veel manieren zijn om van betekenis te zijn. En ook, dat er nog heel veel valt te lezen en te leren over dit onderwerp!

 

Elly Stroo Cloeck

 


Ik ken nogal wat mensen die  iets wilden veranderen. Waarom? Omdat het zo niet langer kon. Gewoon omdat het moest. Misschien is het vragen naar ‘waarom?’ dan ook niet zo interessant. Het is toegeven aan je intuïtie. Het erkennen van dat diepe weten is al genoeg.  De eigen overtuiging,  de stap naar voren uit de rij maakt je  zichtbaar. Hier ben ik.