schrijver

Begin met het eind in je hoofd.

Vertel je zelf hoe het afloopt.

Verbeeld je waar het eindigt,

zie eens waar het stopt.

Loop dan de weg terug

naar de eerste stap die je gaat zetten.

Met dat eind in je hoofd

weet je ook dat elke stap de goede is

en is elke dag niet zomaar een dag

maar een reis van onderweg.


Hoe leef je waardevol en vol betekenis? Wat zijn de grenzen van je talenten en hoe zet je die in om je essentiële doelen te bereiken? Wat weet je eigenlijk en hoe durf je daar echt voor te gaan? Wat zijn je plannen en hoe maak je die concreet. En uiteindelijk: voor wie doe jij het eigenlijk? Dit alles beschrijf ik in mijn nieuwe boek met de ‘cirkel van betekenisvol leven’. Doe ertoe! komt in september 2018 uit.

Portretten

Ik sprak en filmde veel mensen over hun persoonlijke purpose. Afkomstig uit bedrijfsleven, organisaties, onderwijs zijn ze bestuurder, manager, sociaal ondernemer of young professional.

Samen met Ralph Zebregs schrijf ik mee aan Start Now! Het wordt een boek mensen in organisaties actief zal aanzetten om het idee van purpose in praktijk te gaan brengen. Vol met ideeën en informatie. In dit boek schrijf ik op een creatieve manier het speelveld van een purpose driven organisatie en hoe je daar concreet aan kunt werken. Start Now! komt in september 2018 uit.


Ik ken nogal wat mensen die  iets wilden veranderen. Waarom? Omdat het zo niet langer kon. Omdat het anders beter was. Gingen een avontuur aan waar ze reikwijdte en ook de moeilijkheden niet van konden overzien. Stapten ergens in zonder zelfs een beter weten. Gewoon omdat het moest. Misschien is het vragen naar ‘waarom?’ dan ook niet zo interessant. Het is toegeven aan je intuïtie. Het erkennen van dat diepe weten is al genoeg.  De eigen overtuiging,  de stap naar voren uit de rij maakt je  zichtbaar. Hier ben ik.