spreker

Wat als jij het stuur in handen krijgt?

Wat als ze naar jou luisteren?

Wat als jij op de stoel gaat staan?

Wat als jij van je hart geen moordkuil maakt?

Wat als jij de eerste stap zet?

Wat als jij de toon zet?

Wat als jij geen genoegen neemt?

Wat als jij het licht aandoet?

Wat als jij het voor het zeggen krijgt?

Wat als jij de ballen hebt?

Wat als jij de uitdaging aanneemt?

Wat als jij de moed verzamelt?


what the p*rpose?

Het begrip 'purpose' wordt steeds urgenter voor organisaties. Waarom doen we wat we doen en doen we dat ook goed? In de inspiratiesessie ‘What the P*rpose?’ neem ik mensen mee binnen organisaties om na te denken over de kernwaarden. Wie zijn, wat doen we en waarom doen we dat? En doen we dat dan nog steeds goed?

 

betekenisvolle leiders

Het wordt tijd om over je eigen rol in de organisatie na te denken. Leiding geven vanuit betekenis vraagt dat je in beweging komt. Hoe wil je gaan werken in een wereld die om betekenis vraagt? 'Leiding geven vanuit betekenis' gaat over andere manieren om leiding te geven aan organisaties. 

 

 

ertoe doen!

In mijn aanstaande boek 'Ertoe doen!' schrijf ik over persoonlijke betekenis en hoe je dat in het eigen leven handen en voeten geeft. Met de wetmatigheid van de 'Cirkel van Betekenisvol Leven' -  ‘Weten’ - ‘Erkennen’ - ‘Kunde’ - ‘Compassie’ - laat ik zien hoe je betekenis vindt in leven en werk.


Ik ken nogal wat mensen die  iets wilden veranderen. Waarom? Omdat het zo niet langer kon. Gewoon omdat het moest. Misschien is het vragen naar ‘waarom?’ dan ook niet zo interessant. Het is toegeven aan je intuïtie. Het erkennen van dat diepe weten is al genoeg.  De eigen overtuiging,  de stap naar voren uit de rij maakt je  zichtbaar. Hier ben ik.