spreker

Wat als jij het stuur in handen krijgt?

Wat als ze naar jou luisteren?

Wat als jij op de stoel gaat staan?

Wat als jij van je hart geen moordkuil maakt?

Wat als jij de eerste stap zet?

Wat als jij de toon zet?

Wat als jij geen genoegen neemt?

Wat als jij het licht aandoet?

Wat als jij het voor het zeggen krijgt?

Wat als jij de ballen hebt?

Wat als jij de uitdaging aanneemt?

Wat als jij de moed verzamelt?


10 cultuurwaarden

In het boek 'Claim it!' beschrijf ik o.a. de 10 cultuurwaarden voor een bedrijf of organisatie dat vanuit 'purpose' wil werken.  Deze cultuurwaarden creëren een voedingsbodem, geven vaart, maken dat je bedrijf kan aansluiten bij de koplopers. In een inspirerende sessie neem ik deze 10 cultuurwaarden met jouw bedrijf of organisatie door. Wat willen we? Waar willen we aan bijdragen? Wat willen we achterlaten? Waar lopen we warm voor?

 

 

 

leiderschap

In het boek dat ik nu samen met Kees Klomp schrijf 'De Twee Wegen naar leiderschap' zoek ik leiders op die hun verhaal vertellen over leiderschap, valkuilen, misvattingen, maar ook inzichten, gedrevenheid en compassie. Over leiderschap zijn er vele mythen, en de '12 stappen naar succes' blijkt een hobbelig pad te zijn. In een sessie wil ik je meenemen op jouw eigen weg in je leiderschap binnen bedrijf of organisatie. 

 

 

 

In januari 2019 beginnen Kees Klomp en ik een podcast serie waarin we spreken met leiders over 'de twee wegen' van hun verhaal.

jouw betekenis

In mijn boek 'Ertoe doen!' schrijf ik over persoonlijke betekenis en hoe je dat in het eigen leven handen en voeten geeft. De Cirkel van Betekenisvol Leven begint bij het weten, diep van binnen, het besef dat het leven waardevol genoeg is om er voluit alles uit te halen. Door het weten ook te erkennen, wordt het een eigen waarheid en krijgt het zichtbaarheid. Met jouw kunde kan het de vorm krijgen die jezelf verkiest om je weg te vinden zodat je uiteindelijk vanuit compassie kunt leven. Betekenis geven, impactvol maken, daar gaat de cirkel over die nooit stopt.

 


Ik ken nogal wat mensen die  iets wilden veranderen. Waarom? Omdat het zo niet langer kon. Gewoon omdat het moest. Misschien is het vragen naar ‘waarom?’ dan ook niet zo interessant. Het is toegeven aan je intuïtie. Het erkennen van dat diepe weten is al genoeg.  De eigen overtuiging,  de stap naar voren uit de rij maakt je  zichtbaar. Hier ben ik.