what the p*rpose?

een inspiratiesessie voor (teams in) bedrijven en organisaties

Het begrip 'purpose' wordt steeds urgenter voor organisaties. Wat is de waarde van een bedrijf voor ons als mens en samenleving? Hoe vertaalt purpose zich dat jouw producten en diensten? En draagt het product of dienst bij aan het welzijn van anderen? Heeft de organisatie een grotere betekenis dan alleen de organisatie zelf? Waar dan, hoe dan? Heeft jouw werk impact? Intern, maar ook bij klanten, patiënten, burgers, consumenten? Wat kan beter, moet beter? Wat is van echte waarde en wat draagt bij om jouw organisatie waardevoller te maken? Aan de hand van inspirerende tools nemen we het hele idee van 'purpose' door en eindigen met praktische handvaten voor de organisatie zelf. De inspiratie sessie is elke keer weer actueel en to-the-point. En dat voor 10 tot 100 mensen. 

What the P*rpose? is een inspiratiesessie voor een teamdag, een reset voor de organisatie of een focus moment voor management en creëert nieuwe betrokkenheid van medewerkers.gesprekken

De inspiratiesessie is mede gebaseerd op de vele gesprekken die ik gevoerd heb met mensen uit bedrijven en organisaties. Pioniers, directeuren, ondernemers, bestuurders, young professionals - mensen die vanuit een toegevoegde waarde willen werken en met de handen-uit-de-mouwen. Mensen met een onderwijshart, zorg, openbaar bestuur. Mensen die werken vanuit bezieling, met een bedoeling.

manifest

Opvallend veel belangstelling is er voor het 'Manifest voor Organisaties met Purpose' dat ik schreef. De vroegere missie en visie zijn versleten, er is een oprecht verlangen naar een diep gevoelde meerwaarde. Waar komen we bij ons nu eigenlijk het bed uit? De purpose die (weer) gevonden wordt, hangt niet langer aan de muur of staat met vetgedrukte letters in het jaarverslag, nee, purpose wil in praktijk gebracht worden. Walk the talk dus. 

inspiratie

'What the P*rpose' is vooral een praktische inspiratiesessie. Juist de eigen vragen staan centraal. Zo bespreken we samen het idee van 'purpose'. Met vele praktijk voorbeelden maken we de inspiratiesessie ook echt zichtbaar en hanteerbaar. Ook is er mogelijkheid om een korte survey te gebruiken om de vragen of resultaten te bundelen. We eindigen met praktische handvaten voor de organisatie zelf